RT21 kerstbomen verkoop, mede dankzij u, een groot succes!

Net als voorgaande jaren heeft op zaterdag 10 december wederom een kerstbomenverkoop plaatsgevonden op het terrein van Van Oers. De verkoop is, mede dankzij u, zeer succesvol verlopen en we hebben afgelopen zaterdag een bedrag van € 6.500,- opgehaald voor het goede doel.

Speciale dank gaat uit naar de Rabobank Breda die dit jaar zo vriendelijk zijn geweest de inkoop van de bomen te sponsoren, Van Oers Accountancy en Advies voor het beschikbaar stellen van de locatie aan de Ginnekenweg en onze drukker Roggeband voor het sponsoren van de kerstkaarten met de uitnodiging. Door onze sponsoren komt de opbrengst in zijn geheel toe aan het goede doel.

Namens de Ronde Tafel 21 willen wij u danken voor het mogelijk maken van een zeer gezellige en succesvolle dag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.