Commissies

Ieder jaar stelt het bestuur de commissies vast. Alle leden nemen zitting in enkele commissies en hebben derhalve taken gedurende het tafeljaar. Indien er een nieuw lid gedurende een tafeljaar gei╠łnstalleerd wordt dan wordt deze persoon in principe niet ingedeeld in een commissie.

Ladies Night
Ondanks dat de Ronde Tafel een mannen club betreft, hechten wij waarde aan gezamenlijke activiteiten met onze dames. Dit jaarlijkse evenement vindt tijdens Breda Jazz plaats met de gehele tafel.

Progressive / running-dinner
Jaarlijks wederkerende avond en belangrijk moment om de kookkunsten te tonen. Bij progressive, oftewel running-diner, bezoeken onze Tafelaars elkaar thuis en kunnen ze de kookkunsten van onze Tafelaars ervaren.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden die voor 1 oktober de kas/boekhouding van de voorgaande penningmeester controleren en tijdens een opvolgende tafelbijeenkomst verslag uitbrengen.

Uitbreidingscommissie
De uitbreidingscommissie bestaat uit minimaal twee leden. De uitbreidingscommissie ziet toe op voldoende aanwas van nieuwe leden. Conform de landelijke richtlijnen telt een tafel tussen de 15 en 20 leden. Alle tafelaars mogen een potentieel lid bij de uitbreidingscommissie aandragen.