Commissies

Ieder jaar stelt het bestuur de commissies vast. Alle leden nemen zitting in enkele commissies en hebben derhalve taken gedurende het tafeljaar. Indien een lid gedurende een tafeljaar geïnstalleerd wordt dan wordt deze in principe niet ingedeeld in een commissie.

Gala
Stichting Breda Lacht bestaat uit leden van de gala commissie van RT21.

Wijn
De wijncommissie stelt jaarlijks een mooie wijn lijst samen in overleg met Plaisir du Vin. De commissie en overige leden kopen en verkopen wijn binnen hun netwerk ten gunste van de goede doelen.

Progressive 
Jaarlijks wederkerende avond en belangrijk moment om de kookkunsten te tonen. Bij progressive, oftewel running-diner, bezoeken onze Tafelaars elkaar thuis en kunnen ze de kookkunsten van onze Tafelaars ervaren.

Uitbreiding
De uitbreidingscommissie bestaat uit minimaal twee leden. De uitbreidingscommissie ziet toe op voldoende aanwas van nieuwe leden. Conform de landelijke richtlijnen telt een tafel tussen de 15 en 20 leden. Alle tafelaars mogen een potentieel lid bij de uitbreidingscommissie aandragen.

Kas-controle
De kascommissie bestaat uit twee leden die voor 1 oktober de kas/boekhouding van de voorgaande penningmeester controleren en tijdens een opvolgende tafelbijeenkomst verslag uitbrengen.

Familie dag, Sinterklaas en Ladies-only 
Ondanks dat de Ronde Tafel een mannen club betreft, hechten wij waarde aan gezamenlijke activiteiten van onze partners en gezinnen.