Goede Doelen

Met verschillende fundraising-activiteiten worden gelden opgehaald welke wij op een goede manier proberen in te zetten. Jaarlijks wordt door de Goede Doelen commissie een voorselectie gemaakt van goede doelen, waarna de tafel in de vergadering besluit welke doelen dat jaar ondersteund gaan worden. Deze manier van werken zorgt voor een jaarlijkse kritische beoordeling van de doelen en hun behoeftes.

De goede doelen dienen aan de volgende criteria te voldoen:

  • Focus op gezinnen of kinderen;
  • Lokaal gebonden;
  • Onze bijdrage moet een substantiële bijdrage kunnen hebben.

De fundraising-activiteiten zijn:

De goede doelen

De volgende goede doelen zijn het afgelopen jaar ondersteund met een financiële bijdrage:

Vanuit “Breda lacht” zijn de afgelopen jaren onder andere de volgende goede doelen geholpen:

  • Voedselbank Breda;
  • Safehouse;
  • Rode Kruis Breda;
  • Stichting Happy Hippo
  • JeugdSportFonds Breda

Vanuit de overige fundraising activiteiten besteden we een (groot) gedeelte van het geld aan “Het Kasteel”, een school voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Afgelopen jaren hebben we kinderen meegenomen naar Safaripark “Beekse Bergen”.

Daarnaast ondersteunen we meerdere kleinere aanvragen per jaar die aan de bovengenoemde criteria voldoen. In tegenstelling tot de hierboven genoemde doelen maken we deze doelen niet altijd openbaar, dit om privacy overwegingen. We proberen zo open mogelijk te communiceren over onze bestedingen en plaatsen dan ook regelmatig nieuwsitems hierover.

Zou u met uw goede doel in aanmerking willen komen als ‘Goed doel’, neem dan contact op met één van de Tafelaars.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.